CONCEPTTEKST: Data Sciences Rotterdam is het economisch programma voor de ontwikkeling van Rotterdam en daarmee dé multidisciplinaire community op het gebied van Data, AI, IT en Ondernemerschap. De gewenste kern is een interfacultair opleidings-, wetenschaps- en ondernemerscentrum onder vlag van de Erasmus Universiteit en richt zich tot de wereldtop in het opleiden bijscholen, omscholen en behouden van talent en bovendien in het creëren van werkgelegenheid en ondernemerschap. Het toekomstig epicentrum van de community is geprojecteerd op Feijenoord XL, met als middelpunt het nieuwe Centraal Station Rotterdam-Zuid dat wordt verbonden met de leer-, werk- en woon-communities in de stad en regio.

Data Sciences Rotterdam stimuleert een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, universiteiten in de regio en lokale onderwijsinstellingen op HBO/MBO-niveau, gecombineerd met de formule Leren-Werken-Wonen, het zogenoemde “Rotterdams model”. Dit model is gericht op het betaalbaar opleiden, huisvesten en behouden van talent. Het biedt de beste topstudenten carrière bij een van de aangesloten bedrijven en andere organisaties. Het Erasmus Centre of Data Analytics (ECDA) en IT Campus Rotterdam zijn organisaties die mogelijk de basis en kern vormen.

Doelen zijn:

 • betaalbare hybride internationale opleidingsomgeving op WO/HBO/MBO-niveau
 • stimulans voor werkgelegenheid en groeikansen voor ondernemingen als extra schone economische motor voor de Rotterdamse regio
 • verbetering van toekomstige welvaart, zoals omschreven in de Sustainable Development Goals

Het plan omvat o.a.:

Leren

 • Multidisciplinair Data, AI, IT en Ondernemerschap opleidings- en wetenschapscentrum behorende tot de wereldtop
 • 60.000 extra studenten aantrekken en behouden van talent voor de regio Rotterdam en de daar gevestigde bedrijven en instellingen
 • Betaalbare en toekomstgerichte duale opleidingen op WO/HBO/MBO-niveau

Werken

 • Global Tech Leaders naar Rotterdam halen
 • Start-up, scale-ups en multinationals
 • Multifunctionele en duurzame kantoren, bedrijfsruimtes en collaboratories
 • Data, AI, IT en Ondernemerschap Community

Wonen

 • Hybride woningen waar geleerd, gewerkt en gewoond kan worden
 • Duurzame data-gedreven en privacy-veilige woningen
 • 2.000 studentenwoningen
 • 2.000 woningen voor starters, afgestudeerden en docenten

Na de afgelopen drie jaren intensieve gesprekken te hebben gevoerd met bijna alle relevante Rotterdamse opleidingsinstituten, organisaties, bedrijven en gemeente Rotterdam, lijkt er draagvlak te zijn voor Data Science Rotterdam. De denkrichting is dat in de komende vijf jaren de IT Campus Rotterdam locaties en ECDA- collaboratories als groeiformule opgeschaald kunnen worden binnen een aantal in ontwikkeling zijnde locaties in Rotterdam.

Data Sciences Rotterdam

M +31 6 166 98 958

E  s.poelsma@datasciencesrotterdam.net  

W www.datasciencesrotterdam.net

Burgemeester Oudlaan 50
N-gebouw, Kamer N4-30
3062 PA Rotterdam